sadsad x
asdasd
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Üyelik Sözleşmesi’nin www.gokidy.com kullanılmadan önce okunması ve onaylanması zorunludur. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.

MADDE 1 TARAFLAR

Ünvanı : ÖZAKTAÇ İÇ VE DIŞ TİC A.Ş
Adresi : Kartaltepe mh. Olgunlar sk. NO:4 Bakırköy / İstanbul
Telefon : +90 216 561 19 88
Eposta : [email protected] - [email protected]
(Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır).

www.gokidy.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ve internet sitesine üye olmadan alışveriş yapan internet kullanıcısı (“ALICI” olarak anılacaktır.)

MADDE 2 KONU
İşbu Sözleşme’nin konusu SATICI’nın sahip olduğu www.gokidy.com internet sitesinin genel kullanım şartları, kurallar, ALICI’nın faydalanma ve işlem yapma şartlarının ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

Bu üyelik sözleşmesinin kurulması için, ALICI’ nın istenilen Üye(lik) Bilgileri'ni ve tespit edeceği şifreyi girmesi, yasal ve sözleşmesel olarak talep edilen ve gerekli onay ve/veya izinleri vererek [Üye Ol] v.b. butonuna basması gerekli ve yeterlidir.

MADDE 3 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
18 yaşından küçük kişilerin internet sitesinden alışveriş yapmaları Kanunen yasaktır. Kişiler siteye giriş yapmakla ve/veya üye olmakla 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve kabul ederler.

ALICI, www.gokidy.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle bir sorumluluğunun bulunmadığı ve uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

ALICI www.gokidy.com internet sitesinden yaptığı alışverişin kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, herhangi bir ticari amaç içerisinde alışveriş yapmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın www.gokidy.com internet adresi üzerinden satın almış olduğu ürünleri ticari amaç ile başkalarına satması veya satın almış olduğu üründen ticari bir kazanç elde ettiğinin tespiti halinde SATICI’nın üyelik sözleşmesini feshetme hakkı vardır. Ayrıca, SATICI’nın söz konusu haksız kullanımdan dolayı her türlü tazminat ve sair hakları saklıdır. ALICI, bu durumun Sınai Mülkiyet Kanununa aykırı bir eylem olduğunu kabul ve beyan eder.

ALICI, SATICI tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve sorumluluğu bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, doğrudan ALICI sorumlu olup SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

www.gokidy.com adresi üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatları ve uygulanan satış koşulları yalnızca internet sitesi için geçerli olup, SATICI mağazalarında veya diğer tüm satış kanallarında geçerli değildir.

ALICI tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre SATICI veya ilgili kuruluşlarca sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. www.gokidy.com kullanımlarında tüm kredi kartı işlemleri ve onayları SATICI' dan bağımsız olarak ALICI ile ilgili Banka ve benzeri Kart ve Ödeme Kuruluşları arasında online olarak gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler SATICI tarafından görülmez ve kaydedilmez).

ALICI, www.gokidy.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

Üyelik iptali ve hesap silme işlemi ALICI tarafından www.gokidy.com internet sitesi üzerinden yapılabilir. ALICI’nın talebi doğrultusunda SATICI tarafından gerekli işlem yapılır.

SATICI tarafından www.gokidy.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

SATICI, üyenin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuatta dahil olmak üzere kişisel bilgilerini Kanunların izin verdiği şekil ve şartlarda yasal yükümlülük kapsamında 3. Kişiler ile paylaşabilir.

SATICI web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için ALICI’nın, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ALICI, SATICI web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

SATICI www.gokidy.com sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, ALICI’ya sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya SATICI web sitesi’nde kayıtlı ALICI bilgi ve verilerini silme veya anonimleştirme hakkını saklı tutar.

ALICI bilgileri SATICI tarafından daha iyi hizmet verebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletilmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda iş birliği yaptığı firmalarla yürürlükteki Kanunların izin verdiği şekil ve şartlarda paylaşılabilmektedir. Amaç sitenin ALICI’lara sunduğu deneyimi ve www.gokidy.com internet sitesini geliştirmektir.

Bir ALICI’nın birden fazla hesabı olamaz. Aksi durumun tespiti halinde sahteliği tespit edilen hesapların üyeye bildirimde bulunmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen SATICI takdirindedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan ALICI’nın bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık üyelik sözleşmesinin esaslı ihlal hallerinden olacağından, SATICI’nın üyelikten çıkarma, haksız fiil nedeniyle zararların tazmini dahil sair yollara başvurma hakkı saklıdır.

SATICI üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir ve aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlar. Gerek görmesi halinde elektronik posta ile ALICI’lara bildirebilir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.gokidy.com 'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.gokidy.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

Taraflar, SATICI’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

www.gokidy.com internet sitesinde bulunan ticari markalar, ticari unvanlar, logolar, grafikler, desenler, görseller, genel görünüm, metinler, sitede kullanılan diğer tüm materyaller, teknik veriler SATICI’nın mülkiyetindedir. Bu sitede sunulan tüm bu ibareler SATICI adına tescillidir. Bu sebeple www.gokidy.com internet sitesi üzerinde yer alan hiçbir ibare kopyalanamaz, çoğaltılamaz, izin alınmadan kullanılamaz. ALICI’nın bu haksız davranışlarından dolayı SATICI’nın her türlü tazminat ve sair taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

MADDE 4 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İZNİ
ALICI, verdiği iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgileri ile satın aldığı ürün-hizmet alışverişlerine, e-ticaret ve fiziki mağazalar-reyonlar ile içlerinde yer aldıkları yapıları-siteleri ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgileri; SATICI tarafından, gizliliklerinin korunması için lüzumlu tedbirler alınması ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde, gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi için, gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile isim, soy isim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, beğeniler, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodu, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, mail adresi ve konum verileri gibi kişisel bilgilerinin otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, (yurt içinde-dışına) aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni hakları kapsamında www.gokidy.com internet sitesinde bulunan KVKK Aydınlatma Metnini okuduğunu ve bu doğrultuda kişisel verilerinin işlenmesine açıkça izin (rıza-onay) verdiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 5 ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİMİ İZNİ
Üyelik Bilgileri'nde istenen bilgilerini www.gokidy.com ’a girerek bu Sözleşmeyi onaylayan ALICI; kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin kendisine özel çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, mağaza kartı, ALICI bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için SATICI’a SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazında açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderimi için açıkça izin ve onay verir.

ALICI www.gokidy.com ’a üye olarak vermiş olduğu kişisel bilgiler aracılığı ile SATICI ve mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından izinli pazarlama kapsamındaki indirimler, kampanyalar ve bilgilendirmelerin tarafına SMS, e-posta ve her türlü dijital iletişim araçları ile gönderilmesine muvafakat etmiş sayılır. ALICI, SATICI’dan gönderilen maillerin alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak veya ALICI hesabındaki Hesap Bilgisi kısmında yer alan Duyuru Kanallarındaki onay işaretini kaldırarak veya gönderilen SMS’lerin içeriğinde yer alan yönlendirme bağlantısı ile günlük ticari ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz çıkabilmektedir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder).

İletişim tercihlerini değiştirerek herhangi bir iletişim kanalı-adresi için ticari elektronik iletişimi durduran veya ticari elektronik iletilerimizdeki red işlemini yapan ALICI, www.gokidy.com üyelik sayfasında iletişim istedikleri yönünde işlem yaptığında, ayrıca bir izin/onaya gerek olmaksızın ve varsa önceki red bildirimleri dikkate alınmaksızın, burada ve sair suretle verdikleri onaya istinaden ve fakat yine sitedeki üyelik sayfasından iletişim tercihini değiştirene veya herhangi bir ticari iletişim için usulünce red bildirimi yapana kadar, ilgili kanaldan ticari elektronik iletileri almaya devam eder.

ALICI, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu üyelik sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. ALICI iş bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeni ile SATICI’nın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. SATICI, ALICI’nın sözleşmeye aykırı davranışları nedeni ile kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari ve/veya adli para cezaları için ALICI’ya aynen rücu hakkına sahiptir.

MADDE 6 SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu sözleşme ALICI’nın üyeliğini iptal etmesi veya SATICI tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. ALICI dilediği zaman elektronik ortamda üyeliğini sonlandırabileceği gibi SATICI da hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliği sonlandırmak sureti ile sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi/üyeliğin sonlanması ile birlikte tarafların yedindeki kişisel veriler dahil her türlü veriler ve bilgiler KVKK ve sair mevzuat kapsamının gereklerine uygun olarak muhafaza edilir.

MADDE 7 İHTİLAFLARIN İHLALİ
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacak olup, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 8 TEBLİGAT ADRESLERİ
ALICI’nın SATICI’ya bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

SATICI tarafından, ALICI’nın sadece yasal elektronik adresinden göndermiş olduğu elektronik postalar dikkate alınmaktadır.

SATICI tarafından ALICI’nın bildirmiş olduğu kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın SATICI tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra ALICI’ya ulaştığı kabul edilecektir.

SATICI ve ALICI, bildirim ve taleplerini ayrıca şahsen veya yazılı olarak da yapabilir.

MADDE 9 YÜRÜRLÜLÜK
ALICI’nın, üyelik kaydı yapması ALICI’nın üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme ALICI’nın üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.